Надморска височина: 1100 m Вид катерене: спорт ВНИМАНИЕ! Катеренето е разрешено само извън гнездовия период за птиците: от 1 август до 31 януари!Забранено е от 1 февруари до 31 юли.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА – Природна забележителност. Вижте режимите тук: http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=435 Екипирани маршрути до 2019 г. – 13: на секторите Маниак, Надвесената цепка 1, Кръстът. Изложение: изток (Това означава сянка след обяд. Някои сектори са силно усойни и са подходящи за най-горещите летни дни, засенчени от високи борова гора и трудно достига слънце дори сутрините. В студено или хладно време, късно лято и есенните дни е необходима пухенка и ръкавици още към 16 ч. Късна есен в крайните сектори като „Маниак“ е подходящо само за много надъхани.)

Подход: 2 до 15 минути мин.
Маршрути: над 5b – 8а+
Нов обект, открит 2018 г.

С. Гинци и катерачният обект „Гинци – запад“ се намира в Западна България – посока Монтана. Част от скалния венец може да се види от лявата (западната) страна на пътя точно преди с. Гинци.
55 км от София, 20км от гр. Годеч, 16 км от Бучин проход, 14 км от с. Брезе.
43.0669,23.10629

ПРОЧЕТИ ОЩЕ СТАТИИ