КАТЕРЕНЕ НА СКАЛИ

Курс по катерене „Начално ниво на скали“

Курсът по катерене на скали включва: 6 възела, теория и разновидности на катеренето, принципите на воденето, особености на инвентара, падане, триене на обектите, потенциални опасности, как да се справяте с тях, сваляне и евакуация от маршрут и. И ….много катерене.

Програма

Курс по катерене „Усъвършенстване на скали“

Курсът по катерене на скали „Усъвършенстване“ е предназначен за преминали курс за начинаещи. Подходящ е за катерачи, които желаят да усъвършенстват двигателните си качества и умения, независимо от разновидността, към която ще се насочат в бъдеще (свободно, алпийско, на закрито, на открито и др).

Програма

Практически курсове на скали

Практическите курсове се провеждат в България и извън нея!
Изборът на скали е съоразен с множество подробности, вкл. темата на курса!
Местата за катерене задължително са съобразени с индивидуалните особености и опит!
С новите участници се срещаме предварително.
При нас всички водят маршрутите!
Всяка тънкост се усъвършенства!
Курс се отлага само при екстремни климатични условия – напр. проливен дъжд!
Всеки участник е добре да има застраховка или това се упоменава в документите преди курса!
Не поемаме излишни рискове, освен съвсем естествения риск да излезеш в природата. А тя е жива.

Програма

Катерачни трипове

Опитът е доказал, че катеренето на скали в продължение на седмица, е един от най-полезните и приятни начини да натрупаш много опит за кратко време. За това ние организираме всяка година катерачни трипове на различни обекти за катерене по света.

Програма

Курс по катерене „Начално ниво на скали“

Курсът по катерене на скали включва: 6 възела, теория и разновидности на катеренето, принципите на воденето, особености на инвентара, падане, триене на обектите, потенциални опасности, как да се справяте с тях, сваляне и евакуация от маршрут и. И ….много катерене.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Ще се научите: да водите и то свободно, да осигурявате отговорно, да разекипирате абсолютно правилно и изключително лесно маршрут с партньор.
Мястото се определя и зависи от сезона и бъдещите участници.
Например: Сърбия, национален парк „Йелашничка клусура“, 2160 км от София; Македония, обект за катерене ‘Демир Капия’, 350 км.
Продължителност: 3 дни – 4 – 8 ч/ден*
След завършването на курса, всеки успешно завършил курсист получава сертификат, указващ актуалните му знания и умения.
Той ще умее да се катери самостоятелно на скали на всеки спортен обект по света и у нас.
Ще му бъде необходима единствено практика, която всеки желаещ би могъл да придобие отново с нас, на следващите ни нива или на индивидуална тренировка.
Обучението при нас и методите ни на работа са присъщи само за нас!

*Зависи от сезона. Зимният сезон е кратък – курсът понякога не е прекалено дълъг. През пролетния, летния и есенния сезон денят е по-дълъг и курсът също.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Първо е необходимо да си запазите място за курса. Следете информацията за курса по всички наши канали. Преди курса правим организационна среща.
Среща: 10.00ч. на лесно разпрознаваемо място близо до скалите или в кафене.
Първия ден се провежда лекция и се изучават всички възли по програма. Провежда се изпит над тях.
Втория ден: лекция, катерене по свързки и осигуряване. Изпит.
Вечеря в местен ресторант или покрай палатките
Нощуването е на ваше разположение с нашата подкрепа, опит и препоръки
Третия ден: лекция, катерене и разекипиране, изпит.
Вечерята е съпътствана от награждаване на успешно завършилите.
Отпътуването към България става след сертифицирането.
Предимства: Теоретични дискусии на различни теми, свързани с тренировъчния процес, психологически и развлекателни въпроси, свързани със спортното катерене Програми.
Цел: Да се придобият и след това разширяват знания и умения за катерене и участия в различни мероприятия от развлекателен или състезателен характер.
Резултат: Самостоятелно катерене на спортни маршрути по всякакви обекти за спортно катерене по света и у нас.

Курс по катерене „Усъвършенстване на скали“

Курсът по катерене на скали „Усъвършенстване“ е предназначен за преминали курс за начинаещи. Подходящ е за катерачи, които желаят да усъвършенстват двигателните си качества и умения, независимо от разновидността, към която ще се насочат в бъдеще (свободно, алпийско, на закрито, на открито и др).

Продължителност: 2 дни – учебни 16 часа (летен сезон)
Курсът включва: Усъвършенстване на скали. Водене и осигуряване.Разекипиране с рапел. Спасяване от неизкатерен маршрут или при опасност. Техника на катерене. Катерене в различни стилове в спортното катерене. Тактика и техника.Психически принципи. Трудност. Мобилизация. Изпит. Сертификат.
При завършен курс в друг клуб, ще бъде необходимо преминаване на допълнителен изпит за приравняване.

Mястото на провеждане зависи от записалите се участници. Те се групират и разпределят според характерни особености.
Продължителност: 2 дни – 4 (зима) – 8 ч (лято) / ден
В курса се надграждат знанията и уменията, набляга се на техника и тактика.
Изучават сe също видовете падания, технически и общи принципи на движението в пространството, специфични особености на техниката в детайли, влияние на индивидуалните особености въхру техниката в различните стилове и видове и т.н в катеренето; тактика, стратегия, психология на катеренето; какво и как ни носи „удовлетворение“ в катеренето и всичко останало, с което се сблъскваме по време на катерене.
Цел: да се катерите БЕЗОПАСНО, да разекипирате абсолютно безопасноо и изключително ЛЕСНО всеки екипиран /спортен/ маршрут.
Методите, които използваме са наша запазена форма, почерпани от дългогодишен научно и практически обоснован опит.
Катерачът ще умее да се справя с всичко, свързано със спортното катерене на скали самостоятелно на всеки катерачен обект.
Ще му бъде необходима ЕДИНСТВЕНО ПРАКТИКА
Всеки наш курсист усвоява правилно работата с основен инвентар, за да надгради впоследствие двигателната част и психическия фактор.

Организация:

Първоначално трябва да си запазите място. В този курс местата често пъти са запълнени. Запазването на място може да бъде съпътствано директно със заплащане на целия курс*.
След запазването на място, следва заплащането – обикновено това е около седмица – 2 след заявката.
Правим организационна среща, на която определяме мястото, транспорта, нощуването и подробностите по екипировката на участниците.
Клубът осигурява цялата екипировка (без еспадрили за катерене), в случай че участниците не притежават такава: въжета, седалки, каски, ленти, карабинери, примки, осигурителни устройства и т.н. Екипировката се ползва само от СК МАНИАК и само по предназначение в присъствието на инструктор.
Първия ден: катерене преговор и осигуряване
Вечеря се в предварително избран ресторант или около палатките.
Нощува се на подходящи места в близост до скалите, като с наша препоръка може да организирате обособено такова или сред природата.
Втори ден: осигуряване и рапел. Изпит
Резултат: Самостоятелно катерене на екипирани маршрути по всякакви обекти за спортно катерене по света и у нас. След завършването на курс при нас, всеки успешно завършил курсист получава сертификат.
В този сайт (8a.nu) можете да откриете информация за всички спортни обекти в света, всички регистрирани изкачвания на катерачи (5+-9b+) и да планирате своето първо катерачно предизвикателство или просто да се запишете отново при нас, за да го осъществим заедно.

*При отлагане на курса пари не се връщат.

Практически курсове на скали

Практическите курсове се провеждат в България и извън нея!
Изборът на скали е съоразен с множество подробности, вкл. темата на курса!
Местата за катерене задължително са съобразени с индивидуалните особености и опит!
С новите участници се срещаме предварително.
При нас всички водят маршрутите!
Всяка тънкост се усъвършенства!
Курс се отлага само при екстремни климатични условия – напр. проливен дъжд!
Всеки участник е добре да има застраховка или това се упоменава в документите преди курса!
Не поемаме излишни рискове, освен съвсем естествения риск да излезеш в природата. А тя е жива.

Катерачни трипове

Опитът е доказал, че катеренето на скали в продължение на седмица, е един от най-полезните и приятни начини да натрупаш много опит за кратко време. За това ние организираме всяка година катерачни трипове на различни обекти за катерене по света.

В програмата са включени:
Организацията: (от избора на мястото според нивото на записалите се, програма по дни, професионално подготвена за конкретните участници, резервацията на нощуването – подходящи маршрути и сектори за катерене и др. и много други подробности, съобразени с участниците)
Усъвършенстване на водене и осигуряване (целодневно), разекипиране и всички други детайли, изникващи в процеца на катерене.
Усъвършенстване в техниката,
Усъвършенстване на тактиката, мобилизация, страхове, катерачна етика и други различни казуси, изникващи в момента.
В почивните дни по избор може да бъде включено допълнително събитие на различна цена по предварително запитване – например гребане, изкаване на връх, посещение на забележителности и други.
Екипировката и инвентара, необходима за катерене (карабинери, въжета, примки, каски, седалки) без лични еспадрили. Лична екипировка всеки член на Клуба може да ползва по избор след инспекция от инструкторите. Външните участници може да ползват също инвентара на СК „Маниак“ по преценка.
Квалифицирани треньори / инструктори.
Мястото зависи от особеностите на сезона и подготовката на участниците.
Условията се обявяват поне 2 месеца предварително в календара на клуба, във фейсбук или на клубни срещи.
Цената на триповете ни: 2 начина за формиране:
1. Фиксирана цена на курс: 1000 лв (4 човека равноразпределена.
При този тип курс/трип се дават определени дати и само на тях може да се заплати, за да се разбере точният брой участници. Ако се заплаща капаро, в случай, че не се съберат достатъчно участници, то не се връща на клиента. А в случай, че се запишат повече , се връщат на клиента остатъците от всеки следващ участник, докато се достигне максимумът, който обикновено е 12-16.
При голям брой участници се организират 2 групи, но не се отлага курс.
2. Фиксирана цена на участник: регламетрирана цена за всеки отделен участник. Тя е различна, според поощренията на съответния клиент (например Лоалните клиенти са на различни цени, редовните клиенти също, членовете на клуба и състезателите

Запишете час за тренировка

… или се свържете с нас, за да ви разкажем повече за това, което правим.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС