ДОКУМЕНТИ НА СК „МАНИАК“

Устав

на СК ''Маниак''

Устав на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Заявление

за членство в СК ''Маниак''

Заявление за членство в спортен клуб ''Маниак''

Свали

Инструкции

за безопасност на СК ''Маниак''

Инструкции за безопасност на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Инфромирано съгласие

на СК ''Маниак''

Инфромирано съгласие на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Общи условия

на СК ''Маниак''

Общи условия на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Политика

за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Философия

на СК ''Маниак''

Философия на спортен клуб ''Маниак''

Свали

Курсове в зала

програми и условия

Курсове в зала - програми и условия

Свали