Описание

Aбразивна лента за ръкохватката на ледокоп