Описание

Четец за електронни чипове. NFC е нов стандарт чип RFID, много коппактен, съвместим със съвременните смартфони.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки