Описание

Компактна челна лампа за осветление на близко разстояние и придвижване на къси дистанции. 300 lm