Описание

Мощна челна лампа с няколко типа лъчев сноп, FACE2FACE антизаслепяваща функция, сертифицирана ATEX. 360 лумена.