Описание

Челна лампа с акумулаторна батария, подходяща за работа във взривоопасна среда. За осветяване на близко разстояние, движение и далечна дистанция. 90 лумена.