Описание

Предпазно устройство за подпомагано спиране, проектиран за всички потребители. YSI (лесно) е подпомаган
спирачно предпазно устройство за катерене както във фитнес залатаи при скалата. Неговата
спирането е ефективно независимо от напречното сечение на карабинера и може да се използва с всичките 8,5 до 11 mm
единични въжета.