Описание

Много лек уред за осигуряване и рапел, за единично, двойно и близначно въже.