Описание

Универсална много удобна седалка за катерене в зала, на скали и дълги маршрути.