Описание

Универсална гумена лента с адапторна пластина за закрепване на PIXA към всякакви каски.