Описание

Средтсво за скатаване на въжето на осигуровките при катерене на маршрути от няколко въжето.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки