Описание

Спасителна носилка за ограничени пространства.