Описание

Компактен много малък самохват за изкачване по въже или организиране на полиспаст в аварийна ситуация.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки