Описание

17L сак за каньонинг с отвор в горната и отвор в долната част. SWING KIT системата на отваряне позволява да се оптимизира теглото на инвентара, манипулациите с инвентара са улеснени и по-сигурни, предотвратява се насукването на въжето.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки