Описание

FOLIO предпазва въжето по време на транспорт и когато се сложи на земята.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки