Описание

Средно голяма прониквачна торба с овално дъно.