Описание

Примка експрес, много удобна за хващане.