Описание

Примка ANGE FINESSE 17 cm с един карабинер ANGE S и един ANGE L.