Описание

Примка за спортно катерене и дълги маршрути.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки