Описание

Презрамки с инвентарник, за гръден самохват.