Описание

Помощно въже, отговарящо на изискванията на EN 564.
Този продукт отговаря на стандарта за “леко статично въже тип L”, приет от Френската федерация по спелеология (FFS) за опитни пещерняци.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.