Описание

Помощни въжета с диаметър от 4 до 8 mm, съответстващи на стандарти UIAA и EN564.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.