Описание

Полустатично въже тип В, предназначено специално за трудни спелеоложки проучвания. Технологията Process Uni Core, която споява сърцевината с бронята, елиминира приплъзването на бронята.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.