Описание

Много малка елонгация (2%) осигуряваща статичност, важна за спускането на дълги отвеси.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.