Описание

Плоски ленти , за да са гъвкави или плоски, за да са по-устойчиви, лентите се използва на направа на примки. Лентите трябва да се връзват с лентов възел.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки

• Удобни за работа