Описание

Пластина за закрепване върху спелео каска.