Описание

Пластина за закрепване върху вело каска.