Описание

Средство, позволяващо за спускане на рапел на единия край на въжето и последващо изтегляне на въжето. Може да се използва с въжета с диаметър от 7.3mm нагоре.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки