Описание

Зашита примка от 8.3mm динамично въже, предназначено за осигуряване на площадките и др. Освен динамичните качества, предимство е фактът, че сърцевината е предпазена чрез броята.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки