Описание

Модул за фиксиране към седалка AEROTEAM IV, функциониращ на базата на цветен код в червен и зелен цвят. Той дава възможност на ръководителя да потвърждава, че е направена проверка на възела за обвързване и уреда за осигуряване, преди да започне катеренето.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки