Описание

Подсилени ръкавици за осигуряване и рапел.