Описание

4 кукички за фиксиране на челна лампа към каска (с тънък борд).