Описание

Допълнителен краш пад („салфетка“), предпазващ в случай на падане извън основния.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки