Описание

Крашпад, конструкция monobloc от едно парче.