Описание

Котки с 10 зъба, за обувки с борд на петата.