Описание

Котки, завинтващи се към обувката. За лед, микс и dry-tooling.