Описание

Комплект средства за спасяване от ледникови цепнатини.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки