Описание

Кован клин от средно твърда стомана за широки цепки на варовик и гранит.