Описание

Клюн специално предназначен за лед, за сечива с модулна глава