Описание

Клюн за лед и микс, за сечива с модулна глава.