Описание

Катерачна раница за еднодневни маршрути.