Описание

Каска за спелеология с монтирани пластини за челна лампа DUO.