Описание

Карабинер за десандьор с протриващо ухо.