Описание

Стоманен карабинер с голяма якост за осигуряване на площадките при интензивно използване в зала или на скали. Използва предимствата на концепция Twin Gate с втора телена ключалка.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки