Описание

Beal създаде карабинера Be One специално, за да щади въжето при многократни падания на спортни маршрути. Зоната, в която трие въжето е разширена, за да поеме по-добре „преплесканото“ въже в момента на падане и да се избегне странично триене на въжето в карабинера.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Меки, леки