Описание

Диаметърът на въжето DIABLO UNICORE 10.2 e подходящоза голяма част от катерачите, а гладката броня и голямата гъвкавост създават усещането за катерене с много по-тънко въже.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.