Описание

Създадено през 2004, въжето JOKER стана еталон за тънко въже. JOKER SOFT е по-мека версия на JOKER, предназначено за катерачи, за които е приоритет въжето да е максимално меко, пред това да е износо устойчиво.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.