Описание

Най-здраво от здравите, въжето APOLLO на Beal е с високи якостни качества и много добра устойчивост на триене. Подходящо е за учебна работа с групи или „big wall“.

ПРЕДИМСТВА:
• Удобно за работа

• Компактно

• Гъвкаво

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Катерачи с голям опит.